Φωτοερμηνείες

Είναι η τέχνη της εξέτασης ενός αντικειμένου πάνω στην αεροφωτογραφία με σκοπό την αναγνώρισή του και την εκτίμηση της σπουδαιότητάς του.
Η μελέτη φωτοερμηνείας αποτελεί ένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκριτικά-συνδυαστικά για διάφορες χρονολογίες.

φοτοερμηνεια

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και αφορούν την Φωτοερμηνεία είναι:

 • Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθηκών (ΣτΕ: Μόνο με αεροφωτογραφίες η απόδειξη κατασκευής αυθαιρέτων).
 • Ύπαρξη ή μη δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων ή άλλων κατασκευών.
 • Είδος βλάστησης: δασική βλάστηση, χορτολίβαδικη, αγρός, είδη καλλιεργειών, κ.λ.π.
 • Γεωμορφολογία και άλλα φυσικά ή τεχνητά χαρακτηριστικά του εδάφους.
 • Ορισμό γραμμής αιγιαλού στο παρελθόν (χειμέριο κύμα).
 • Ορισμό θέσης ρεμάτων και πιθανές μεταβολές με το πέρασμα του χρόνου.
 • Γεωλογικό χαρακτήρα της περιοχής.
 • Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες.
 • Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις.
 • Χρήση και κάλυψη γης.
 • Εφαρμογή Τίτλων.