Τοπογραφικές Μελέτες

Η Τοπογραφική Μελέτη απαιτεί έρευνα του μηχανικού, επίγειες μετρήσεις και εργασίες γραφείου. Συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με ον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

Τοπογραφικές Μελέτες

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και αφορούν τις Τοπογραφικές Μελέτες είναι:

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα για Συμβολαιογραφικές πράξεις & άλλες δικαιοπραξίες.
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Ιδιωτική πολεοδόμηση
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού & παραλίας με Τοπογραφικό Διάγραμμα στο Εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87.
 • Χαρακτηρισμό δασαρχείου με διάγραμμα ενταγμένο στο Εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87.
 • Σήμανση επί εδάφους των ορίων οικοπέδων-αγροτεμαχίων.
 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών/οικοδομικών γραμμών.
 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης).
 • Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής & πινάκων αναλογισμού.
 • Χωρισμό – Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες.
 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις: Κατόψεις, Όψεις κτιρίων και κατασκευών.
 • Απόδοση ψηφιακών μοντέλων εδάφους.
 • Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος με τη χρήση της τεχνολογίας των γεωδαιτικών δεκτών GPS.