Οικοδομικές Άδειες

Η έκδοση οικοδομικής άδειας εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη και τη δημόσια διαχείριση του περιβάλλοντος, για αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό από τον μηχανικό.

Οικοδομική Άδεια

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και αφορούν την έκδοση οικοδομικών αδειών είναι:

  • Συζήτηση µε εργοδότη-πελάτη-ιδιοκτήτη σχετική µε την ανάθεση του έργου (θέση ακινήτου, είδος κατασκευής, διαθέσιµο κεφάλαιο κλπ).
  • Έρευνα σχετική µε το οικόπεδο, τους όρους δόµησης, τις απαιτήσεις των χώρων του κτίσματος, προµελέτες-σκαριφήματα, συμφωνία αµοιβής κλπ.
  • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου, συγκέντρωση απαιτούμενων εγκρίσεων, εκπόνηση µελετών, προετοιμασία φακέλου αδείας.
  • Υποβολή φακέλου έκδοση αδείας µε ότι αυτός πρέπει κατά περίπτωση να περιλαµβάνει (δικαιολογητικά, µελέτες, αµοιβές κλπ), διακίνηση φακέλου – παρακολούθηση ελέγχων µελετών, υποβολή διορθώσεων – πληρωµές κρατήσεων και λοιπών φοροτεχνικών αδείας.
  • Επίβλεψη έργου.
  • Έγκριση οριστικής ρευµατοδότησης-υδροδότησης (διαδικασία τελικής θεώρησης αδείας).