Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας που  έχει εφαρμογή  τόσο στη βιομηχανία  όσο και  στον κτιριακό  τομέα και αφορά όλες  τις  ενεργειακές τεχνολογίες. Μετά  τη διενέργεια  της ενεργειακής  επιθεώρησης,  εκδίδεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου όπου κατατάσσεται το κτίριο  σε μία από τις  9 ενεργειακές  κατηγορίες με  βάση  τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ανά τετραγωνικό μέτρο.
Βάσει
 νόμου,  σε  περιπτώσεις  αγοραπωλησίας  ή  ενοικίασης  ακινήτων  είναι  υποχρεωτική  η  έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Επίσης  είναι  απαραίτητο και σε περιπτώσεις που  ο  ιδιοκτήτης επιθυμεί να βελτιώσει ενεργειακά το  ακίνητο μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως το  πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.
Με τη διενέργεια
 μιας  ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται  το κτίριο  από  ενεργειακής  άποψης  και  προτείνονται  συγκεκριμένες  παρεμβάσεις από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας  και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

Πιστοποιητικό-Ενεργειακής-Απόδοσης3