Γεωαναφορά Χαρτών – Αεροφωτογραφιών

Γεωαναφορά ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία προσδίδονται πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες επιθυμητού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων σε μια ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει από σάρωση ενός αναλογικού χάρτη ή μιας αεροφωτογραφίας.

Χρησιμοποιείτε ευρέως για την τοποθέτηση των ορίων ιδιοκτησιών πάνω σε τοπογραφικά υπόβαθρα, χάρτες ή αεροφωτογραφίες για να γίνουν αιτήσεις σε Δασαρχεία  και για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε αντιδικίες όμορων ιδιοκτησιών ως προς την θέση των ορίων των ιδιοκτησιών τους.

Επίσης χρησιμοποιείτε με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων υποβάθρων για να χρησιμοποιηθούν σε προμελέτες έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

γεωαναφορα χαρτων

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και αφορούν την Γεωαναφορά Χαρτών είναι:

  • Γεωαναφορά τοπογραφικών χαρτών και σχεδίων σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς, ψηφιοποίησης τους και εξαγωγή μετρητικών πληροφοριών.
  • Γεωαναφορά χαρτών της Γ.Υ.Σ κλίμακας 1:5000 και 1:50000 σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς, ψηφιοποίησης τους και εξαγωγή μετρητικών πληροφοριών.
  • Γεωαναφορά αεροφωτογραφιών της Γ.Υ.Σ. και του Ο.Κ.Χ.Ε. με την χρήση φωτοσταθερών, σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς, ψηφιοποίησης τους και εξαγωγή μετρητικών πληροφοριών.
  • Γεωαναφορά χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας (διανομές) σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς, ψηφιοποίησης τους και εξαγωγή μετρητικών πληροφοριών.