Έργα

Επιλεγμένα Έργα

Η εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μεταξύ άλλων:

 • 43 Τακτοποιήσεις και Περαιώσεις Ημιυπαίθριων Χώρων (Ν.3843/2010)
 • 22 Τοπογραφικά Διαγράμματα για Συμβολαιογραφικές Πράξεις
 • 17 Τοπογραφικά για τακτοποίηση αυθαιρέτων (Ν.4014/2011)
 • 15 Τακτοποιήσεις Αυθαίρετων Κατασκευών (Ν.4014/2011)
 • 13 Γεωαναφορές  Χαρτών
 • 8 Βεβαιώσεις Μηχανικού για Μεταβίβαση Ακινήτου (Ν.4014/2011)
 • 7 Απoτυπώσεις Κτιρίων
 • 3 Τοπογραφικά για φωτοβολταϊκά πάρκα
 • 3 Χαράξεις
 • 2 Τοπογραφικά Διαγράμματα για έκδοση Οικοδομικής Άδειας
 • 2 Χαράξεις για Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς
 • 2 Εκθέσεις Φωτοερμηνείας
 • 2 Υποστηρίξεις Εργοταξίων
 • 1 Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
 • 1 Τοπογραφικά Διαγράμματα για διόρθωση γεωμετρικών στοιχειών στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • 1 Διαγράμματα Εφαρμογής.
 • 1 Πολεοδομική Μελέτη για Οικοδομικό Συνεταιρισμό
 • 1 Έργο υπολογισμού και σχεδίασης Διατομών οδού
 • 1 Μηκοτομή οδού